Skip to main content

Industriservice

Rengøring af produktionsområder og haller

Vi tilbyder rengøring og evt. desinfektion af produktionshaller, værksteder og lagerområder. Herunder rengøring af gulvarealer, maskiner, anlæg og produktionsområder, hvor der kræves specielle kompetencer. Vi er specialiserede inden for industrirengøring, og har mange års erfaring indenfor branchen.

Rengøring efter kemikalieudslip

Vi tilbyder hurtig udrykning oprydning ved udslip af kemikalier. Herunder opsugning, afvask, aftørring og rengøring. Vi sørger for bortkørsel og deponering af olie, kemikalier og affald. Afslutningsvis sørger vi for lugtsanering og fjernelse af lugtgener.

Højderengøring

Vores industriservice omfatter også højderengøring af alt, som ligger 1,80 m og opefter. Arbejdet udføres fra lift og rullestilladser eller der er mest formålstjenligt. Det kan dreje sig om støvsugning og rengøring af af rørføringer, kabelbakker, lamper og andre emner, som er placeret højt oppe under lofter i produktionsområder.