Skip to main content

Byggepladsservice

Byggepladsservice

Vi tilbyder oprydning og rengøring efter håndværkere. Vi sørger for rengøring af skurvogne, afdækning af gulve/vinduer m.m. Vi lever både mandskab og udstyr i form af med støvsugere, affugtere, varmeblæsere, afdækning og med meget kort varsel. Vi kan også levere akut ekstramandskab til byggepladsopgaver.

Facaderensning og facaderengøring

Vi sørger for rensning og rengøring af de stort set alle typer facader. Vi vælger rensningsmetode afhængig af overflade og foretager afrensningen så effektivt og nænsomt som muligt. Rensemetoderne kan bestå i forskellige former for højtryksspuling, vandsivning, kemiske og mekaniske processer samt blæserensning.

Graffitirens og graffitibeskyttelse

Vi påtager os hurtig og varsom fjernelse af graffiti, så der ikke opstår skyggevirkninger i overfladens struktur. Vi vælger den korrekte behandling afhængig af type af overflade og graffitimaling. Vi kan også sørge for graffitibeskyttelse, hvor vi giver særligt udsatte områder en behandling, der gør det lettere at fjerne graffiti med begrænset skyggevirkning.

Vi stiller erfarent mandskab til rådighed på byggepladsen

Står du akut og mangler mandskab til en byggeopgave, så ring til os. Vi kan hurtigt sammensætte et team til at rykke ud til næsten enhver type opgaver.